Makipag-ugnayan sa BitTorrent

Mga Contact ng BitTorrent Department

Gusto mong makausap ang isang tao sa isang partikular na department sa BitTorrent? Mangyaring gamitin ang mga paraan sa pagkontak na nasa ibaba upang i-route ang iyong email sa angkop na tao sa ad sales, mga pakikipagsosyo, press, mga trabaho, legal, o upang mag-ulat ng kahinaan sa aming website o isa sa aming mga produkto.

Looking for help? For Premium product related questions, please visit our Help page.

Pag-aanunsyo

adsales email

Mga Pakikipagsosyo

bizdev email

Press

press email

Mga trabaho

jobs email

Legal

legal email

Mga ulat ng kahinaan ng produkto o site

security email

+1-628-253-1020. Please note that this phone number does not service customer support requests.

Hindi akma ang device mo sa BitTorrent Web para sa Windows.

Gusto mo bang i-download ang BitTorrent Web para sa Windows?

[OO]

[Hindi, mangyaring hayaan akong magpatuloy sa pahinang ito.]